روزانه اطلاعات زیادی از طریق افراد متفاوت، شبکه های اجتماعی، ماهواره و … دریافت می کنید. آیا تاکنون به این مساله فکر کرده اید که چقدر از این اطلاعات درست، دقیق و علمی هستند. آیا به صرف اینکه مقاله یا متنی را از سایت های خارجی گرفته شود و به بهترین نحو ترجمه شده و در اختیارتان قرار گیرد، آن متن حتما دقیق و علمی خواهد بود؟!

مسلما این طور نیست! هر مطلبی برای هر جامعه و فرهنگی نمی تواند مناسب باشد.

نکته ای که از اهمیت بالایی برخوردار است این است که از چه مسیری اطلاعات را دریافت می کنید. چه کسی با چه علم و تخصصی درحال ارائه اطلاعات به شماست.سلامت جنسی و موضوعات مرتبط با سکشوالیتی از جمله مسائل پراهمیتی است که به علت تابو بودن کمتر به آن پرداخته می شود. در جامعه ایران که دارای بافت فرهنگی خاصی است، این موضوع دوچندان هست. نوجوانان، جوانان و حتی زوجین جایی را برای پاسخگویی به دغدغه ها و مشکلات خود نمی شناسند. اگر چه دسترسی به اطلاعات جنسی به طور وسیع وجود دارد اما تمامی این اطلاعات درست و علمی نیستند یا حتی اگر درست باشند، ممکن است مناسب با جامعه ما نباشد.

ما مشاوره و آموزش های خود را از فیلتر علم و فرهنگ عبور داده و اطلاعاتی صحیح و تخصصی را در اختیارتان قرار داده ایم. در این مسیر ما را همراهی کرده و با ارائه بازخورد و نظرات سازنده خود به ما در ارائه هر چه بهتر خدمات کمک کنید.

این وب سایت به سرپرستی دکتر اعظم رحمانی اداره شده و تمامی مطالب سایت بعد از تائید ایشان در سایت ارائه می شود. دکتر اعظم رحمانی بالغ بر 15 سال در زمینه سلامت جنسی فعالیت کرده و دارای دستاوردهای علمی ملی و بین المللی بسیاری در این زمینه می باشد.