تکنیک جی اکستازی: ده گام تا ارگاسم از نقطه جی

هدیه ای را به معشوقه خود ارائه دهید که به احتمال زیاد تاکنون تجربه نکرده است!

شما ممکن است  این سوالات را در ذهن داشته باشید که آیا نقطه G واقعا وجود دارد؟ یا اینکه مطرح کردن آن موضوعی برای پرفروش کردن مجلات است؟ اگر نقطه G وجود دارد، چرا در آنجا واقع شده است؟ چرا جایی واقع شده است که به راحتی دیده نمی شود؟ چه هدف فیزیکی در پس خلقت آن وجود دارد؟ آیا آلت تناسلی مردانه، این نقطه را در هنگام دخول لمس می کند؟ و مهمتر از  همه اینکه، این نقطه را چطور می توان کشف و تحریک کرد؟

آیا آماده دریافت جی اکستازی هستید؟

دیدگاهتان را بنویسید