گام های عملی یافتن نیمه ی گمشده

589,000 تومان

دسته بندی:

توضیحات

انسان به گونه ای خلق شده است که تمایل به زندگی اجتماعی دارد. تمایل دارد بتواند با دیگران ارتباط برقرار کرده و با آنان تعامل کند. یکی از اصلی ترین سبک های تعامل، برقراری ارتباط با جنس مخالف جهت شناخت بیشتر، رابطه پایدار و ازدواج است.

توضیحات کامل و مشاهده فایل معرفی و قسمت هایی از دوره